AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ-GÖMÜLÜ DİŞLER

GÖMÜLÜ DİŞLER

Gömülü diş veya gömük diş ağızda çıkması gereken yere çıkma vakti geçmesine rağmen çıkamamış dişlere denir.

Gömülü dişlerin tamamı çene kemiğinin içinde kalabileceği gibi aslında doğru yerde olup üzerlerinde sadece yumuşak doku olduğundan da görünmeyebilirler.Dişlerin bir kısmının ağızda görülüp kalan kısmın dişetinin altında kaldığı dişlere de yarı gömülü dişler denir.

Dişler neden gömülü kalır?

Dişlerin gömülü kalmasını etkileyen birçok faktör vardır. Bu sebeplerin bazen bir tanesi, bazen birden fazlası aynı anda etkili olabilir. Dişlerin gömülü kalma sebepleri arasında genetik faktörler, komşu dişlerin yer değiştirerek dişin önünü kapatması , çene darlığından dolayı ağızda yer olmaması, sürme zamanı gelen dişlerin üzerinde yer alan süt dişlerinin tedavi edilmeyen çürüklerinden dolayı altlarında oluşan enfeksiyonun (iltihap) sürmeyi etkilemesi sayılabilir.

Dolgu malzemesi uygun olan renkte ve kıvamda hazırlanarak açılan diş boşluğuna yerleştirilir. Dolgunun ideal sertliğe ulaşması için her defasında ışınlanması gerekir. Dolguda fazla yükseklik ya da çıkıntı varsa düzeltilir. Sonrasında pürüzsüz hale gelmesi sağlanır. Dişlerin cilalanması ile işlem tamamlanır. Tüm bu sürecin hasta için zorlayıcı olmadığını, gayet konforlu bir seans eşliğinde estetik dolgu işleminin tamamlandığını belirtebiliriz.

Hangi dişler daha çok gömülü kalır?

Hangi dişlerin gömülü kalacağı bireyden bireye değişmekle birlikte sıklıkla alt yirmi yaş dişi, üst yirmi yaş dişi ve 3. kesici dişler (kanin dişi, köpek dişleri) en çok gömülü kalan dişlerdir. Diğer dişlerinde gömük kaldığı vakalar mevcuttur.

Gömülü dişler nasıl tedavi edilir?

Gömülü dişler hastanın estetiği ve fonksiyonunu etkileyecek bir bölgede ise mutlaka ortodontik açıdan değerlendirilmeli ve mümkünse ortodontik tedaviyle yerine getirilmelidir. Bu sayede gömülü dişin eksikliğinden kaynaklanan estetik ve fonksiyonel problem ortadan kalkarken, gömülü dişin yaratabileceği olası zararlar da ortadan kalkmış olur. Gömülü diş ortodontik olarak hareket ettirilemeyecek konum ve durumdaysa, alternatif tedaviler düşünülebilir. Bu tedaviler, dişin cerrahi yöntemle çekilmesi, belirli aralıklarla takip edilmek şartıyla yerinde bırakılması olabilir.